De aanwezigheidsregistratie op werkplaatsen

Op 1 april 2014 is de wet van 8 december 2013 van kracht geworden, die de registratie van mensen die werken in onroerende staat uitvoeren verplicht maakt.


Waarom aanwezigheden registreren?

Veiligheid en gezondheid op het werk: De registratie van de aanwezigheid van mensen op de plaats waar ze onroerende werken uitvoeren, vloeit voort uit de wet betreffende het welzijn van de werknemers. Door deze registratie bestaat er geen twijfel meer over wie wanneer aanwezig is op welke werkplaats. Dit schept duidelijkheid bij een ongeval of in gevaarlijke situaties.

Actie tegen oneerlijke concurrentie: De registratie van aanwezigheden op werkplaatsen in onroerende staat gaat in tegen oneerlijke concurrentie. Door precies vast te leggen wie in welke hoedanigheid op welke werkplaats is, legt het systeem sociale fraude aan banden.

Op welke werkplaatsen?

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag zonder BTW gelijk is aan of hoger is dan 800 000€.

Voor welke werken?

Voor alle ‘onroerende’ werken zoals een nieuwbouw, een verbouwing, de afwerking, inrichting, schoonmaak, afbraak en het onderhoud van een onroerend goed of een deel van een onroerend goed.

Wie moet geregistreerd worden?


  • Alle personen die onroerende werken uitvoeren op een werkplaats
  • En volgende personen:
  • De werkleider-projectverantwoordelijke
  • De werkleider die instaat voor de controle en de uitvoering
  • De coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens het verloop van het bouwproject
  • De coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de uitvoering van het bouwproject

 

Meer info over de regelgeving inzake de aanwezigheidsregistratie op werkplaatsen


fleche Welke verplichtingen hebt u?
fleche Hoe Telefleet de aanwezigheidsregistratie op werkplaatsen automatiseert?