De registratieverplichting of CheckinAtWork

Wat is CheckinAtWork?

CheckinAtWork is de nieuwe dienst die beantwoordt aan de registratieverplichting en die het mogelijk maakt om personen te registreren die onroerende werken uitvoeren op een werkplaats. De werkgever, de werknemer, plaats en datum zijn evenveel elementen die in real time aan de RSZ moeten meegedeeld worden!

Snel en eenvoudig

Apart aan CheckinAtWork is dat verschillende gegevensbanken van de sociale zekerheid met elkaar verbonden worden. Zo kan de registratie sneller en vlotter gaan. U moet niets meer opzoeken: CheckinAtWork put de gegevens uit andere verklaringen om de aanwezigheidsregistratie te vervolledigen.
De gegevens van de werknemers worden opgehaald uit het personeelsbestand of uit Limosa. Het werknummer en het adres komen uit de aangifte van werken. De werkdagen worden uit de Demona-aangifte gehaald.

Hoe registreren?

Het is niet de opdrachtgever (bouwheer) die het apparaat voor de registratie ter beschikking moet stellen en beheren, maar de aannemer die de werken uitvoert heeft de verplichting om het nodige te doen voor de mededeling van de relevante identificatiegegevens aan de RSZ. En dit vóór dat de werknemers aan het werk gaan.

De aannemer is verantwoordelijk voor de registratie van de aanwezigheden van zijn eigen personeel + van de personen (werknemers/zelfstandigen) die stroomafwaarts als toeleveranciers werken.

 

MKT-WEB-140430-image_checkin_at_work

Planning

De wet is op 1 april 2014 van kracht geworden.

Er zullen sancties genomen worden vanaf 1 oktober 2014. Zo hebben de aannemers een overgangsperiode om zich aan te passen.

Maak uw dagelijks beheer gemakkelijker!

Telefleet is een managementtool die u de mogelijkheid biedt om het hele proces af te werken… geïntegreerd in het platform voor de opvolging en de berekening van de prestaties.

fleche Hoe Telefleet de aanwezigheidsregistratie op werkplaatsen registreert