Gerday

Complete rapporten, een precieze opvolging van het materiaal en een gestolen tractor die werd teruggevonden

Charles Gilot, Administratief en financieel verantwoordelijke:

"We deden beroep op de firma Telefleet met een welbepaald doel voor ogen, namelijk het beveiligen van al ons bouwkundig materiaal: minigraafmachines, walsen, vrachtwagens, … Onze firma Gerday Travaux werd nog niet met diefstal geconfronteerd maar andere bedrijven die we kennen helaas wel. We wilden dan ook preventief ingrijpen. Een ander aspect interesseerde ons ook: de precieze opvolging van het materiaal en van ons personeel.
Het geïnstalleerde systeem heeft snel zijn doeltreffendheid bewezen daar niet alleen onze uitrustingen voor 100% beveiligd waren maar we bovendien permanent konden controleren via de website van Telefleet. In werkelijke tijd kunnen we controleren waar een bepaalde machine zich bevindt. Bovendien kunnen we uit het activiteitenrapport precieze informatie halen die we kunnen gebruiken bij de facturatie van de werkuren. Betwistingen zijn niet meer mogelijk vermits we dankzij Telefleet stap voor stap het traject dat onze machines hebben afgelegd, kunnen volgen. Aanvankelijk was ons personeel verbaasd over het systeem van geolokalisatie maar toen een gestolen vrachtwagen werd teruggevonden, was de doeltreffendheid meteen bewezen.


We deden beroep op Telefleet om ons te wapenen tegen diefstal en dat was ook gebeurd. Eén van onze tractoren, beschermd door een chip, werd ontvreemd. We hebben onmiddellijk Telefleet op de hoogte gebracht. Daar het systeem het mogelijk maakt om in werkelijke tijd onze machines te lokaliseren, konden we bepalen waar het gestolen voertuig zich bevond en konden we het ook volgen. De tractor werd dus onmiddellijk teruggevonden."

fleche 

Als Gerday, contacteer-ons voor een demonstratie van onze diensten.