Sotraplant

Een uiterst geruststellend hulpmiddel tegen diefstal

Alan Sipelier, Adjunct van de directie:

"De reden waarom Sotraplant contact opnam met Telefleet was heel eenvoudig … we wilden geavanceerde veiligheidsmaatregelen treffen voor onze werfmachines en onze vrachtwagens vermits we net een diefstal hadden geleden. Eén van onze oudere vrachtwagens werd gestolen. Dat had tot talrijke beheersproblemen geleverd daar we zes maanden moesten wachten tot een nieuwe vrachtwagen kon worden geleverd. We gingen inlichtingen inwinnen in de industriezone van Perwez bij de naburige bedrijven en zij waren op de hoogte van de doeltreffendheid van het lokalisatiesysteem van Telefleet. We hebben dan ook beslist om al onze vrachtwagens en kranen ermee uit te rusten om zeker te zijn dat er geen diefstal meer zou komen. Dat was daadwerkelijk het geval.
Telefleet kon onmiddellijk aan al onze vereisten voldoen en plaatste elektronische chips in al onze uitrustingen. Zodra een verdachte beweging wordt vastgesteld, worden wij onmiddellijk gewaarschuwd via een SMS op één van onze GSM’s. Bij diefstal zijn we dus onmiddellijk in staat om de nodige maatregelen te treffen: de politie bellen namelijk.
De dienst bezorgt ons gemoedsrust. Het is heel geruststellend dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over een mogelijke diefstal. Bovendien biedt deze lokalisatie per satelliet een andere troef: alle eventuele betwistingen worden vermeden bij facturatie per uur daar we steeds de precieze plaats van onze machines kunnen aantonen, of ze nu in beweging waren of niet."

fleche 

Als Sotraplant, contacteer-ons voor een demonstratie van onze diensten.