Gevallen waarin de CO2-taks niet verschuldigd is

In het kader van het collectief vervoer is de CO2-taks altijd verschuldigd behalve indien tegelijkertijd:
1) het privégebruik verboden is door de onderneming
2) voor de voertuigen van het type N1 :  Naast de chauffeur minstens 2 werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en tot de woning van de chauffeur.
3) voor de voertuigen van het type M1: idem maar met minimum 3 werknemers.

illuco2taks-sl

Uitzondering: indien het voertuig minder dan 3 plaatsen telt of indien de ruimte voorbehouden voor het transport van personen bestaat uit één bank of één rij zetels, moet één werknemer aanwezig zijn.

fleche Meer weten om te ontsnappen aan de CO2-taks