Hoe berekenen?

De werkgever moet het bedrag van de mobiliteitspremie berekenen die hij aan zijn werknemers moet betalen :

  • Voor de arbeiders die zich per trein verplaatsen, is het dagelijkse bedrag van de mobiliteitspremie gelijk aan €0,0870 vermenigvuldigd met het aantal kilometer vermeld op de treinkaart.
  • Voor de arbeiders die een ander vervoermiddel gebruiken, wordt de premie berekend op basis van de daadwerkelijk afgelegde kilometers. De onderneming kan kiezen hoe deze worden gemeten (zie de oplossing aangeboden door Telefleet).  Hoe meer kilometer de arbeider in het totaal gedurende een dag heeft afgelegd, hoe hoger het bedrag van de kilometervergoeding zal zijn (van 0,0516€ tot 0,0723€/km)

De berekening verschilt indien de arbeider zijn eigen voertuig gebruikt of dat van het bedrijf. In dat laatste geval, hangt het er ook van af of hij chauffeur is of gewoon passagier (het barema is anders). De mobiliteitspremie voor de bestuurder is 0,1316€/km.

 

illumobiliteitpremie-sl

Voor hetzelfde traject kan een arbeider verschillende transportwijzen gebruiken. Of overgaan van het statuut “passagier” naar dat van “chauffeur”. Dat kan bovendien ook variëren van de ene dag op de andere (bijv. mobiele werkplaatsen). Hoe kan men dan duidelijkheid scheppen?

fleche 

De oplossing bestaat. Telefleet automatiseert de berekening van de mobiliteitspremies.