Hoe eraan ontsnappen?

De meeste voertuigen met 4 of meer wielen zijn onderworpen aan de CO2-taks. De werkgever moet bewijzen dat zijn voertuigen niet voor privédoeleinden worden gebruikt.

Er bestaan echter enkele uitzonderingen waarin de taks niet van toepassing is. 

Hier vindt u enkele uitzonderingen waarin de CO2-taks niet van toepassing is:

  • indien het privégebruik niet toegestaan is EN :
    • voor de voertuigen van het type M1: naast de chauffeur minstens 2 werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80% van het afgelegde traject van en tot de woning van de chauffeur.
    • voor de voertuigen van het type M1: idem maar met minimum 3 werknemers.
      Uitzondering: indien het voertuig minder dan 3 plaatsen telt of indien de ruimte voorbehouden voor het transport van personen bestaat uit één bank of één rij zetels, moet één werknemer aanwezig zijn.

 

  • indien de voertuigen elke avond terugkeren naar het bedrijf. Het voertuig wordt dan bijvoorbeeld enkel gebruikt voor het traject tussen de zetel van uw onderneming en de werf.

 

  • indien de werknemer die het bedrijfsvoertuig gebruikt niet binnen het toepassingsveld valt van de sociale zekerheid van loontrekkenden (onder PFI-contract of zelfstandig gerant bijvoorbeeld)

 

fleche De werkgever moet bewijzen dat zijn voertuigen niet betrokken zijn bij de CO2-taks omdat ze niet gebruikt worden voor privédoeleinden: de bewijslast ligt bij hem.