Nieuws over Telefleet

14/04/2015 Telefleet CheckinAtWork Mobile App

Registreer via uw telefoon of tablet uw aanwezigheid en de aanwezigheid van uw medewerkers op een bouwplaats, daar waar de RSZ dit vereist!

 

Telefleet is ook beschikbaar op uw Androïd ! Bestuur uw vloot en uw team vanwaar en wanneer u maar wil!

Meer weten over Telefleet Checkin@work Mobiel App

17/11/2014 CheckiAtWork : tolerantiebeleid

De inspectiediensten die bevoegd zijn om toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen betreffende de aanwezigheidsregistratie, hebben beslist om tot eind december 2014 een tolerantiebeleid te voeren inzake sancties.
Vanaf 1 januari 2015 zullen deze diensten, met het oog op de toepassing van sancties (die wettelijk van toepassing zijn sinds 1 oktober 2014), bij gelegenheid, proces-verbaal opmaken van inbreuken op de aanwezigheidsregistratie.
Tijdens de periode van 1 oktober tot 31 december 2014 zal de nadruk dus nog gelegd worden op het informeren van de ondernemingen.

Meer weten