Om zo min mogelijk te betalen

De bijdrage hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig. Hoe meer gram CO2 het voertuig in de lucht uitstoot, hoe hoger de taks. U hebt er dus meteen na de aankoop van het voertuig alle belang bij om rekening te houden met dit aspect.

De taks kan 134,4€/maand bedragen voor een voertuig met een uitstoot van 170g/km. Dat is goed voor 1613€/jaar.

U vindt de uitstoot van CO2 op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. U kunt ook de website van de FOD raadplegen

Opgelet: indien u deze CO2-taks niet betaalt, moet u deze 2X + vermeerderingen (10%) + intresten (7% per jaar) betalen indien u niet met terugwerkende kracht het bewijs kunt leveren van het strikt professionele gebruik (geen privégebruik) van de voertuigen.

fleche Er bestaat een oplossing om deze situatie te vermijden.