Omschrijving

Elke werkgever moet een CO2-taks betalen aan de RSZ voor de voertuigen die ter beschikking gesteld worden van de werknemers en die niet louter voor een professioneel doel worden benut. Indien het privégebruik van een voertuig niet wordt ontkend door de werkgever, is de taks van toepassing. Ze wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig (hoe meer gram CO2 het voertuig uitstoot, hoe hoger de taks). Dat kan gaan tot 1613 € per jaar, per voertuig.

fleche Maar wat verstaat men precies onder "privégebruik" en "collectief vervoer"?