Privégebruik

De CO2-taks is verschuldigd voor de voertuigen die ter beschikking gesteld worden van de werknemer voor privégebruik, dat wil zeggen voor een niet louter professioneel doel.

Worden altijd beschouwd als privéverplaatsingen:

  • het traject tussen de woning en de werkplaats (de werkplaats is de plaats waar het betaalde werk begint)
  • en strikt private verplaatsing: dat is bijvoorbeeld het geval voor een voertuig dat ter beschikking wordt gesteld van de werknemer buiten de werkuren.

De werkgever moet bewijzen dat er geen privégebruik is van zijn voertuigen. Anders is de taks automatisch van toepassing. En opgelet: indien u deze CO2-taks niet betaalt, moet u deze 2X betalen + vermeerderingen (10%) + intresten (7% per jaar).

fleche Laten we eens kijken welke voertuigen hier precies bij betrokken zijn.